Mobilní aplikace

Vytvoření funkční mobilní aplikace, přinášející vašim zákazníkům potřebné informace včetně kvalitního uživatelského komfortu a majitelům aplikace předpokládaný profit, je našim hlavním cílem.

Ke splnění tohoto cíle vedou především následující kroky:

Rozhraní

Grafika

Programování

Práce se zdroji

App, Play

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je základem k vytvoření dobrého, rychlého a moderního mobilního projektu.

U mobilní aplikace je o to důležitější, že se musíme vejít do poměrně malé plochy a ovládání prsty je výrazně složitější. Důležitá je přehlednost a intuitivnost řešení.

Grafika aplikace

Grafika aplikace musí dobře vypadat, aby pozornost uživatele nebyla rušena negativními prvky a aby se uživatelé mohli soustředit na funkční používání aplikace.

Programování

Programování je zde obtížnější v tom, že se zpravidla aplikace vyvíjí pro dvě odlišné platformy iOS a Android.

Často propojujeme datově aplikaci s webem, webovými aplikacemi nebo CMR, tak aby potřebné informace měli ti kdo s nimi pracují vždy u sebe.

Práce se zdroji zařízení

Zdroje pro plné využití aplikace by tato měla umět pracovat se zdroji telefonu či jiného mobilního zařízení.

To jest práce s polohou, fotkami, notifikacemi, či dalšími zdroji.

App Store, Google Play

App Store, Google Play neboli taktéž iOS / Android pro obě platformy je důležité v závěrečné fázi dostat aplikaci do jejich základního tržiště aplikací, aby si je odtud mohou zákazníci začít stahovat. Vzhledem k množství bezpečnostních opatření obou platforem se jedná o složitý krok.